Valikko Sulje

SDP:n ryhmäpuheenvuoro kaupunginvaltuustossa 14.12.2020

Kaupunginvaltuusto 14.12.2020
SDP:n ryhmäpuheenvuoro, Sanna Koskenranta

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja,

Hyvät valtuutetut ja kokousta seuraavat,

Olemme eläneet poikkeuksellisen vuoden, joka on jättänyt jälkensä niin ihmisiin, toimintatapoihin kuin myös talouteen. Tällaisessa tilanteessa tulevaisuuden ennakointi on entistä epävarmempaa ja poikkeusajasta selviäminen kysyy rakentavia, yhteistyöhön kykeneviä päättäjiä. Epävarmuuden keskellä ei pidä takertua asioihin, jotka repivät ja erottavat vaan yhdessä pyrkiä rakentamaan tulevaisuutta kestävälle, yhteiselle pohjalle.

Marinin hallitus on tukenut kuntien selviytymistä Koronakriisistä merkittävästi. Tuki kunnille on yhtä kuin tuki ihmisille. Ilman tätä tukea, olisimme valmistautumassa tulevaan vuoteen hyvin erilaiselta pohjalta. On tärkeää, että valtakunnantasolla ymmärretään, että kriisistä selviäminen tapahtuu lähellä ihmisiä ja arkipäivää.

Kuluvana vuonna varhaiskasvatuksen ryhmäkoot ovat pienentyneet ja subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen palautunut kaikille lapsille. Tulevan vuoden elokuusta varhaiskasvatusmaksuja alennetaan ja tähän on osoitettu kunnille myös taloudellinen tuki. Politiikka on arvovalintoja. Kaupungin verotulojen kertymisen näkökulmasta on tärkeää, että pienten lasten vanhempien työhön paluuta hidastavia kannustinloukkuja puretaan. Vielä tärkeämpää on kuitenkin se, että tärkeä osa oppimisen polkua, varhaiskasvatus, on esteettä tarjolla kaikille lapsille.

Tulevien vuosien investointilista on Lappeenrannassa pitkä. Välttämättömiä investointeja emme voi pitkittää, mutta epävarmuus verotulojen kertymän ja haasteellisen tilanteen pitkittymisen osalta pakottaa kriittiseen tarkasteluun. Suunnittelurahaakaan ei ole varaa hukata toteutumiskelvottomiin hullutuksiin. Ensi vuonna kaupungin koululaiset pääsevät uusiin tiloihin niin Joutsenossa, Kesämäessä kuin Lauritsalassa ja uusien koulujen toteutus lähtee käyntiin Voisalmessa ja Sammonlahdessa. Vaikka lasten määrä ennusteiden mukaan Lappeenrannassa laskee, ei ratkaisuna tähän saa olla palveluiden karsiminen tulevaisuuden osaajilta. Ensisijaisesti meidän tulee kysyä itseltämme mitä voimme tehdä paremmin, jotta kaupungin vetovoima kasvaa ja luottamus siihen, että elämän rakentaminen juuri Lappeenrannassa on kannattavaa. Koronan myötä etätyö on epäilemättä tullut jäädäkseen ja nyt on parannettava kaikkia niitä edellytyksiä, joilla ihmiset kokisivat upean Saimaan rannalla sijaitsevan yliopistokaupunkimme maailman parhaaksi paikaksi elää ja olla.

Hyvät kuulijat,

Yhtälö, jossa investointilista on mittava, verotulojen näkymä epävarma ja nettomenot kasvavat, on pitkällä aikavälillä kestämätön. Talousarviossa ennustetaan jo tulevalle valtuustolle talouden tasapainottamistoimia. Talouskuria tulee olla ja kaikkea toimintaa on voitava tarkastella kriittisesti. Kurjistamisen ja karsimisen sijaan kysyn kuitenkin myös innovaatioiden ja uudenlaisen organisoinnin perään. On varmasti monta asiaa, joita voisimme tehdä paremmin ja tehokkaammin, tinkimättä kuitenkaan laadusta ja palveluista. Sellaisia säästöjä ei ainakaan pidä lähteä tekemään, jotka toisaalla aiheuttavat enemmän kustannuksia. Erityisesti kaupungin henkilöstön osalta tulee osoittaa hyvää ja esimerkillistä henkilöstöpolitiikkaa, eikä lähteä aiheuttamaan epävarmuutta sinne, missä jo nyt on joustettu monella tapaa.

Koronatilanne, kaikkine haasteineen, on palauttanut meitä kaikkia myös perusasioiden äärelle. On tullut selväksi, mikä on tärkeää ja mistä luovumme vain viime kädessä. Lasten koulunkäynti ja harrastaminen, ihmisten mahdollisuus liikkua lähellä ja kaikkien mahdollisuus luottaa siihen, että jos terveys pettää, apua on saatavilla. Vaikka Eksote on tänä vuonna ollut otsikoissa, ei aina niin myönteisessä valossa, on muistettava, että laadukkaan ja monipuolisen sosiaali- ja terveyspalveluiden verkoston ja keskussairaalan säilyminen maakunnassa on yksi keskeinen menestystekijämme. Terveyden- ja erityisesti mielenterveyden näkökulmasta ei kuitenkaan voi jättää mainitsematta järjestöjen ja kolmannen sektorin toimintaa, johon talousarviossakin viitataan mm. strategiaosuudessa. Ilman vapaaehtoisten työtä, seurojen aktiivista toimintaa ja järjestöjen luomaa yhteisöllisyyttä, olisi tämäkin haasteellinen vuosi ollut entistä synkempi. Tulevaisuudessa on toimittava entistä aktiivisemmin sen varmistamiseksi, että tuki erilaiseen harrastus- ja vapaaehtoistoimintaan on mutkatonta ja joustavaa. Nyt työllistämme järjestöjä vaativilla avustushakemuksilla ja toisella kädellä perimme maksuja harrastuspaikoista. Tässäkin voisi olla paikka joustavoittaa käytäntöjä ja keskittää voimavarat toiminnan toteuttamiseen.

Hyvät valtuutetut ja kokousta seuraavat,

Kaupunginjohtaja Jarva toteaa talousarviotekstissään osuvasti: Olkoon asenteemme jatkossakin rohkea, tekoihin ja onnistumiseen keskittyvä. Tähän toteamukseen on helppo yhtyä ja toivoa, että kaikissa tulevaisuuteen tähtäävissä päätöksissämme keskitymme rohkeasti juuri onnistumisiin. Yhdessä.

Tämä poikkeuksellinen vuosi on haastanut niin kaupungintalon, kuin kaupungin eri palveluissa työskentelevien ihmisten arkea. On siirrytty etätöihin, on työskennelty eturintamassa tai etäopetusta antaen. Jokainen on joutunut opettelemaan uudenlaista arkea. Lämmin kiitos kaikille kaupungin, kaupunkiorganisaation ja kaupungin yhtiöiden työntekijöille sinnikkyydestä ja kuluneen vuoden työstä.

Myös päättäjien kesken olemme saaneet opetella uudenlaista tapaa kokoustaa ja viedä päätöksentekoa eteenpäin tässä erikoisessa ajassa. Valtava digiloikka, joka on vaatinut joustavuutta, malttia ja uuden opettelua. Lämmin kiitos kuluneen vuoden yhteistyöstä myös valtuustokollegoille.

Olemme nyt tämän valtuuston kesken viimeistä kertaa hyväksymässä talousarviota tulevalle vuodelle. Työtä ja tehtävää jää tuleville päättäjille, haasteitakin, mutta tämän talousarvion ja taloussuunnitelman pohjalta on hyvä työtä jatkaa.

SDP:n valtuustoryhmä esittää talousarviota hyväksyttäväksi ja toivottaa kaikille oikein rauhallista joulun aikaa. Tulevan Green Leaf-vuoden hengessä ja paikallisia osaajia ja yrittäjiä tukien, haluan kannustaa kaikkia keskittämään jouluun liittyvät hankinnat paikallisiin tuotteisiin ja palveluihin. Yhdessä voimme tukea paikallista menestystä ja näin toimia myös ympäristöarvoja kunnioittaen.