Valikko Sulje

Laajempaa tarjontaa vuorohoitoon ja iltapäivätoimintaan

Lappeenrannan Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite 22.2.2021

Laajempaa tarjontaa vuorohoitoon ja iltapäivätoimintaan

Työtilanteet perheissä vaihtelevat ja lasten valmius olla yksin kotona on yksilöllistä eikä aina samaan ikään sidottua. Samaan aikaan, kun vanhempien tulisi entistä enemmän joustaa työelämän odotusten mukaan ja ottaa työtä vastaan laajemmalta alueelta, tukiverkostot lastenhoidon osalta heikkenevät.

Lappeenrannassa iltapäivätoiminta on rajattu 1-2-luokkalaisille ja vuorohoito vain varhaiskasvatusikäisille. Monet perheet joutuvat tasapainoilemaan työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen kanssa kohtuuttoman paljon. Vuorohoidon mahdollisuuksia varhaiskasvatusikäisten ja pienten koululaisten kohdalla tulisi olla tarjolla laajemmin. Yksinäisyyden tai netin ja videopelien äärellä olon sijaan lapset tarvitsivat mielekästä yhdessäoloa ja toimintaa. Panostukset lasten hyvinvointiin maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin.

Lappeenrannan voisi lapsiystävällisenä kuntana olla edellä kävijä lasten hyvinvoinnin tukemisessa myös niissä tilanteissa, joissa tarvitaan palveluilta joustavuutta ja ajassa elämistä. Keskitetyn palvelun sijaan tulisi joustavasti rakentaa malleja, joissa tarpeeseen voidaan vastata iltapäivätoimintaa tai kerhotoimintaa laajentamalla sekä vuorohoidon mahdollisuuksia laajentamalla esimerkiksi perhepäivähoidon tai kolmannen sektorin toimijoiden avulla. Nopeasti muuttuviin työtilanteisiin voisi tarjolla olla myös kotiin hankittavaa palvelua. Palvelun tarvetta on ilmennyt muun muassa Sammonlahden ja Joutsenon alueilla. Myös keskussairaalassa työntekijöiden lasten vuorohoito tarpeita olisi syytä ratkaista yhdessä Eksoten kanssa.

Esitämme, että Lappeenranta selvittää mahdollisuuksia tarjota iltapäivätoimintaa ja vuorohoitoa entistä laajemmin, jotta kenenkään ei tarvitse jättää vastaanottamatta työtä sen vuoksi, ettei lapsille ole riittävää palvelua tarjolla. Palvelun tuottaja voisi myös tarvittaessa olla kolmannen sektorin toimija.

Lappeenrannan Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

Arvela Eeva
Hyöppinen-Sipari Ulla-Riitta
Iljin Harri
Kakkola Risto
Kiljunen Anneli
Koskenranta Sanna
Kukkonen Päivi
Näivä Henri
Ruokoniemi Kimmo
Smolander Seppo
Thomander-Tiainen Johanna
Timonen Armas
Vesterinen Marja-Liisa