Valikko Sulje

SDP:n talousarviopuhe Lappeenrannan kaupungin talousarviokokouksessa 13.12.2021

Arvoisa rouva valtuuston puheenjohtaja 

Hyvät valtuutetut ja kokousta seuraavat 

Kulunut vuosi on jo toinen vuosi milloin maailma on saanut kamppailla koronavirusta vastaan. Tämä aika on haastanut valtioita, kuntia ja meitä ihmisiä. Jokaisella meistä on jotain muistoja tästä ajasta. Korona on kurittanut ennen kaikkea meidän talouttamme ja hyvinvointiamme. Onneksi maamme on onnistunut verrattain hyvin koronan torjunnassa, siitä kiitos kuuluu meille kaikille. Sanna Marinin hallituksen politiikan vuoksi työllisyysluvut ovat lähteneet nousuun ja lähentelevät jo hallitusohjelman tavoitelukua 75%. Valitettavasti kriisi ei ole vieläkään ohi ja meiltä kaikilta vaaditaan nyt kestävyyttä. Tämän kestävyyden lisäämiseksi meidän, hyvät valtuutetut tulee tehdä töitä. 

 Haastavat ajat valtuuttavat meitä tekemään entistä vahvempaa yhteistyötä toistemme kanssa. Näinä aikoina tulee repivän vuoropuhelun sijaan hakea yhteistyötä ja yhteneväisyyttä, sillä sitä me tulemme tulevina vuosina tarvitsemaan. Sitä yhtenäisyyttä ei rakenneta lehtien palstoilla toisiamme piikittelemällä vaan aidon ja reilun vuoropuhelun merkeissä. Olen ollut nyt muutaman kuukauden valtuutettuna ja olen syvästi vakuuttunut siitä, että meidän kaupungissa yhteistyö sujuu yli puoluerajojen. Kiitos siitä jo tässä vaiheessa. 

 Kunnissakin hyvinvointi ja talous kulkevat etenkin pitkällä aikavälillä käsi kädessä, sillä on vastuullista talouspolitiikkaa pitää huolta hyvinvoinnista sekä osaamisesta. Kuten kaupunginjohtaja talousarvion esipuheessaan sanoo: “ Poikkeuksellisessa tilanteessa tulee säilyttää maltti. “ Maltti on kriisitilanteessa vastuullisuutta ja sitä meiltä varmasti kaivataan, mutta me sosialidemokraatit haluamme silti investoida tulevaisuuteen rohkeasti. Oppimisvelan ja hyvinvointivelan korjaaminen kysyy meiltä hyvät päättäjät nyt sitkeyttä. Koronakriisi ei ole vielä ohi ja sen vaikutukset tulevat näkymään varmasti kaupungin toiminnassa vielä vuosia. Juuri tästä syystä emme saa unohtaa hyvinvointiin, oppimiseen ja tulevaisuuteen panostamista.  

 Hyvät kuulijat,  

Luomme yhdessä kaupungillemme tulevaisuutta. Yhtenä välineenä kestävämmän tulevaisuuden ja elinvoimaisemman kaupungin luomisessa on tänä syksynä valtuuston pöydällä ollut Lappeeranta strategia. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on painottanut strategian luomisessa etenkin kestävän kasvun ja osaamisen vahvistamista sekä vahvaa asukaslähtöisyyttä. Lappeenrannan tavoite olla hiilineutraali vuonna 2030 on mielestämme tärkeä tulevaisuusteko tuleville sukupolville sekä samalla erittäin järkevää talouspolitiikkaa pitkällä aikavälillä. Meidän tulee pitää huolta lähiluontomme ja luonnonkauniin Saimaamme kunnosta ja ottaa se vahvasti huomioon päätöksenteossamme.  

 Saimaan saavutettavuus lentäen on hieno tavoite, siitä päätimme jo Strategian käsittelyn yhteydessä. Matkailullinen hyöty kaupungille, yrityksille ja Saimaan alueelle on kuitenkin pystyttävä osoittamaan uskottavasti. Sen vuoksi tukeen ja lentokentän tavoitteisiin tulee palata ensi vuonna palata.  

 Meille on tärkeää huolehtia, että Lappeenranta pysyy kilpailukykyisenä ja kehittää veto- ja pitovoimaansa. Kaupungin yhtenä investointina tulee olemaan osaamiseen ja hyvinvointiin investoiminen. Tämä investointi kestää aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluun asti. Meille sosialidemokraateille on ensi arvoisen tärkeää mahdollistaa lisää tukea lasten ja nuorten koulupolulle. Koko koulutusala on joutunut monen muun alan lisäksi ponnistelemaan erittäin paljon korona-aikana. Sen vuoksi halumme panostaa varhaiskasvatuksen laatuun ja odotamme, että sijaisten palkkaaminen varhaiskasvatusyksiköihin on aina mahdollista, kun tarvetta ilmenee. Tämä parantaa henkilöstön ja ennen kaikkea lasten hyvinvointia. Lapset ansaitsevat riittävän määrän aikuisia arkeensa.  

 Tammikuussa pääsemme äänestämään aluevaaleissa. Hyvinvointialueiden myötä myös kuntakentän tehtävät muuttuvat merkittävästi. Uudistusta on rakennettu pitkään, vuosi kymmenet ja nyt viimein Marinin hallituksen johdolla saamme soteuudistuksen maaliin. Vaikka sotepalvelut siirtyvät hyvinvointialueille, on yhteistyö kunnan kanssa oltava jatkossakin saumatonta. Etenkin nuorten kasvavaan pahoinvointiin ja sen ehkäisemiseen tulee vaikuttaa yhteistyöllä. SDP:n esityksestä talousarvioon kirjattiin, että Eksoten tuen lisäksi myös kaupungin tulee omalla toiminnallaan varmistaa riittävä tuki koulujen arjessa resursoimalla esimerkiksi koulunkäynninohjaajiin. Lasten tarve aikuisten läsnäololle on kasvanut. Jokaisen aikuisen tehtävä on nähdä ja reagoida lasten ja nuorten tila. Pahoinvoinnilta emme saa sulkea silmiämme. 

 Lappeenrannan pitkällä investointilistalla ovat monet koulut. Meidän on pidettävä huolta siitä, etteivät meidän tekemät suunnitelmat ja päätökset syö oppimisen puitteita tulevaisuuden tekijöiltä. Pidämme myös tärkeänä, että tulevat koulumme vastaavat meidän oppilaidemme tarpeita. Siksi tulevan Voisalmen koulun yhteyteen on rakennettava tarkoituksenmukaiset tilat EHA-opetukselle. Meille on selkeä arvovalinta pitää huolta myös heistä, jotka eniten tukea tarvitsevat.  

 On hienoa niin kaupungin elinvoiman sekä kestävän tulevaisuuden kannalta, että pidämme huolta korkeakoulutuksen järjestämisestä Lappeenrannassa. Korkeakoulut tuottavat meille jatkuvasti uusia ammattilaisia. Valmistuvien opiskelijoiden jääminen Lappeenrantaan myös opintojen jälkeen on tavoite, jonka eteen meidän hyvät valtuutetut tulee tehdä töitä ja löytää ratkaisuja. Yhteiskuntatieteellisen tiedelinjan saaminen Lappeenrantaan on meille tärkeä tavoite ja toivomme tämän tavoitteen onnistuvan. Yliopisto tuottaa meille tärkeää tietoa etenkin vihreän teknologian kehittämisestä ja on näin meidän kaupungillemme äärimmäisen suuri mahdollisuus niin kestävämmän kehityksen kuin työllisyydenkin näkökulmasta. 

Meille viihtyisän kaupunkikuvan kehittäminen on äärimmäisen tärkeää, viihtyisä kaupunkikuva koostuu monista tekijöistä. Kattavat liikunta- ja kulttuuripalvelut ovat osa tätä kaupunkikuvaa. Meidän tulee varmistaa, että alueellinen yhdenvertaisuus toteutuu esimerkiksi lähiliikuntapaikkojen osalta, jotta asukkaiden liikkumista voidaan tukea mahdollisimman laajasti. Sisäliikuntahallin kohdalla olemme valmiita etenemään aikaisemman suunnitelman mukaisesti. Kuten sanoin, kaupungin viihtyvyys koostuu monista tekijöistä. Se on sitä, että kaupunki sykkii elämää, on sitten kesä taikka talvi. Se koostuu esimerkiksi lasten kulttuurikeskus Metkun tuottamasta huikeasta valopuistosta, kaupunginteatterin laajasta tarjonnasta ja vihreän kaupunkimme jokavuotisesta tapahtumatarjonnasta. 
 

 Hyvät valtuutetut, virkamiehet ja kokousta seuraavat,

Haluan ryhmämme puolesta kiittää kaikkia rakentavasta yhteistyöstä. Uuden valtuustokauden alku on monille uutta ja opeteltavaa riittää. Siitä huolimatta jo nyt näkyy hyvä tekemisen meininki ja keskusteleva ilmapiiri. 

Lämmin kiitos myös Lappeenrannan kaupungin ja konserniyhtiöiden työntekijöille sekä virkamiehille. Hyvän päätöksenteon edellytyksenä on asioiden hyvä valmistelu, työntekijöiden kuuleminen sekä rakentava vuoropuhelu. Tämä yhteistyö Lappeenrannassa toimii. 

Kiitos ja hyvää joulun aikaa kaikille.